Elemente ajutătoare pentru DNA Galaţi în escrocheria de 78 de miliarde de lei

Prin fapte de corupţie, 2,5 miliarde de lei, egal cu 36 miliarde de lei!

"Debitoarea SC HORTIGAL SA Galaţi a intrat în procedura de faliment în urma cererii SC Galinvest SA Galaţi, dosar nr.2/121/ 2001, al Tribunalului Galati, care pentru o datorie de numai 2,5 miliarde lei vechi, a reuşit să provoace falimentul societăţii ce are în patrimoniu: sediul central, 18 magazine, sere legumicole, ferme legumicole, depozite legumicole etc. şi lichidităţi în cont.
SC Galinvest SA Galaţi se transformă în SC Makinvest Com SRL Galaţi, iar după acest demers, cu sprijinul Executoriului Judecătoresc (EJ) Viţelaru Dumitru, decedat, printr-o creanţă de 2,5 miliarde lei, preia patrimoniul SC Hortigal SA Galaţi, evaluat în anul 2000 la 78 miliarde lei şi execută silit întregul patrimoniu, precum şi disponibilităţile băneşti aflate în conturile bancare şi în casierie, încălcând art. 452 C.Pr.Civ., care prevede că sumele de bani sunt supuse executării silite doar prin poprire.
Pentru a justifica acest demers, av. Irimia Petrişor Gabriel îi prezintă executorului Viţelaru Dumitru, ca titlu executoriu asupra patrimoniului SC Hortigal SA Galati, o adresă prin care solicită majorarea creanţei de la 2,497 miliarde lei la 36 miliarde lei, fără ca această cerere să fie încuviintată de instanţă, fapt ce nu-l opreşte pe executorul judecătoresc să finalizeze executrea silită în favoarea lui SC Makinvest SRL, la valoarea de 21.310.700.000 lei.
Precizez că actele de executare silită, dosar nr. 400/ 60/ 22.03.2002, au fost anulate prin sentinţa nr.3667 din 15.04.2002, dosar nr.4585/2002  al Judecătoriei Galaţi, motivat de faptul că ,,actele de adjudecare  încheiate ulterior datei de deschidere a falimentului sunt nelegale, întrucât este aplicabilă Legea 64/1995".
Frauda a fost desăvârşită de făptuitori prin înselăciune, întrucât printr-o creanţa de 2,497 mld. lei au preluat un patrimoniu evaluat la 78 mld. lei, deşi judecătorul-sindic Ion Avram, prin Încheierea din 09.10.2001, dosarul nr.2/121/2001, irevocabilă prin Decizia nr.552/R/12.12.2001 a Curţii de Apel Galaţi, a respins toate cererile de majorare de creanţă.
Ulterior, prin abuz şi pentru a da aparenţa de legalitate şi pentru a acoperi neplata patrimoniului adjudecat, după 5 ani, fără să ţină cont de Încheierea mai sus prezentată, d-na judecător-sindic Perijoc Paula pronunţă sentinţa comercială nr.70/01. 04.2006, prin care respinge toate contestaţiile şi, încălcând legea falimentului, încuviinţează cererea  de majorare a creanţei  SC Makinvest SRL de la 2, 497 miliarde lei la 36 miliarde lei, prin aplicarea de dobânzi la dobânzi.
Adjudecarea patrimoniului SC Hortigal SA prin vânzare la o aşa zisă licitatie, făcută fără a exista un titlu executoriu si la care a fost prezent doar paznicul, adjudecare ce s-a făcut prin compensarea unei sume majorate doar pe hârtie, este un demers nelegal, fiind evidentă infracţiunea de spălare de bani.

Executarea silită anulată de instanţă este executată!

Precizez că formele de executare silită au fost irevocabil anulate pe două căi: prin sentinţa nr.3667 din 15.04.2002, dosar nr. 4585/2002  al Judecătoriei Galaţi, devenită irevocabilă prin Decizia Civilă nr. 3649/R din 07.11.2002, dosar nr.3470/ C/2002 al Tribunalului Galaţi şi prin Decizia Civilă nr.493 din 30. 05.2002, dosar nr.2372/C/2002, al Tribunalului Galaţi, devenită irevocabilă prin Decizia Civilă nr.1205 din 27.09.2002 a Curţii de Apel Galaţi.
Judecătorul-sindic Perijoc Paula, EJ Viţelaru Dumitru şi Irimia Petrişor Gabriel, prin neaplicarea hotărârilor judecătoreşti, cele care au anulat executarea silită, au săvârşit acte de corupţie care trebuie sancţionate conform legii, întrucât au favorizat ,,adjudecătorul" SC Makinvest Com SRL, care a fost pus în posesia patrimoniului, fără plată, fiindu-i predate şi disponibilităţile băneşti şi arhiva.
Vânzarea disponibilităţilor băneşti este realizată prin abuz şi corupţie, iar neconsemnarea cuantumului lor în actul de adjudecare, este infracţiune de spălare de bani şi, totodată, de favorizare a infractorului.
În toată această perioadă, lichidatorul judiciar MG Expert SPRL Galaţi a avut o poziţie oscilantă, în aşteptare, contrar dispoziţiilor legii falimentului şi a încercat să-i ,,mulţumească" pe toţi, acoperindu-şi intenţiile nelegale prin tot felul de înscrisuri și prin rapoarte contradictorii, prin care a solicitat sume pentru el si pentru închiderea procedurii, intenţii consemnate în rapoartele periodice.
 Lichidatorul a tratat cu indiferenţă si Anexa la Actul de adjudecare, din data de 07.05.2002, încheiată, după 5 ani, în data de 26.02.2007, act încheiat în mod nelegal între Viţelaru Dumitru şi Iancu Constantin, administratorul SC Makinvest SRL, document prin care s-a completat Actul de adjudecare din data de 07.05.2002 şi prin care i s-au atribuit ,,adjudecătorului" SC Makinvest Com SRL, bunuri ce nu au fost cuprinse în publicaţia de vânzare, document nelegal pe care era obligat să-l conteste în instanță întucât ştia că actele de adjudecare întocmite de EJ Viţelaru Dumitru au fost anulate irevocabil.
Un alt demers al lichidatorului care trebuie cercetat, fiind susceptibil de şantaj, se referă la declaraţiile MG Expert SPRL din Dosarul nr.1906/44/2006, cu referire la cererea lichidatorului adresată instanţei, nr.527 din 27.08.2009 şi la declaraţia autentificată la notar, sub nr.6055 din 14.09.2009, documente prin care lichidatorului MG Expert SPRL Galaţi a comunicat instanţei că renunţă la însuşi dreptul pretins, în conformitate cu art.247 pct.1, c.pr.civ., cu referire la imobilele din Galaţi, str.H. Coandă nr.26, favorizându-l pe Bologa Cornel Adrian, pârât în acest proces, precum şi la actul de revocare a acestor declarații, act întocmit după doar 2 săptămâni,  act autentificat tot la notar, sub nr.6701 din 01.10.2009, demersuri facute  între termenele de judecată.

Lichidatorul judiciar şi judecătoarea Perijoc au refuzat să stopeze şantajul şi înşelăciunea

Menţionez că pe parcursul procedurii de faliment a SC Hortigal SA, Asociaţia Acţionarilor a solicitat atât lichidatorului judiciar cât şi judecătorului sindic să dispună măsuri legale pentru a putea stopa acţiunile de şantaj, de înşelăciune şi de abuz, şi a solicitat predarea arhivei şi mai ales a patrimoniului debitoarei, care este deţinut, exploatat şi valorificat de  SC Makinvest Com SRL Galaţi.
Astfel, în urma demersului nostru au fost promovate cereri care fac obiectul dosarului nr.11839/233/2007 al Judecătoriei Galaţi, devenit dosarul nr.1991/121/2010 al Tribunalului Galaţi, cu referire la patrimoniu, şi dosarul nr.5462/121/2010 al Tribunalului Galaţi, cu referire la arhivă.
Ulterior, prin adresa nr.22 din 17.10.2007, înmânată lichidatorului MG Expert SPRL Galati în aceeaşi zi, Asociaţia Acţionarilor de la SC Hortigal SA a solicitat protejarea patrimoniului debitoarei şi înscrierea litigiului ce face obiectul dosarului nr.1991/121/2010 al Tribunalului Galaţi, la OCPI Galati, solicitare ignorată de lichidator pe motiv că nu are suma necesară acestui demers.
Cu aceeaşi ocazie, lichidatorul a fost atenţionat verbal, că ,,retribuţia" stabilită de el, Mihai Giosan, şi de Irimia Petrişor Gabriel, în cadrul întrunirii din data de 07.08.2007, nu este legală, întrucât renumerarea lichidatorului a fost aprobată  de judecătorul sindic anterior, iar demersul celor doi arată fără echivoc că suma denumită ,,retribuţie" urma să fie acordată lichidatorului doar dacă acesta renunţă la judecată, în dosarul nr.1991/121/2010 şi în dosarul nr.5462/121/2010.
 În cadrul raportului nr.721, întocmit pentru termenul din data de 23.10.2007, constatând că a fost descoperită nelegalitatea, lichidatorul judiciar a renunţat la ,,retribuţia" oferită şi a recunoscut că suma este necuvenită, gest care l-a ,,deranjat" pe av. Irimia Petrişor Gabriel, motiv pentru care a cerut înlocuirea acestuia din dosarul de insolvenţă nr.2/121/2001 al Tribunalului Galaţi.

S-a copt momentul devalizării Hortigal

Având în vedere şi celelalte ,,derapaje" ale lichidatorului, cererea a fost acceptată de judecătorul sindic Perijoc Paula, care a numit în această funcţie un om al casei, pe CI Bontea Daniela, hotărârea abuzivă de înlocuire fiind anulată doar după 2 ani, prin Decizia nr.414/R4/26.06.2009 a Curţii de Apel Galaţi.
Mentionez că judecătorul sindic Perijoc Paula are interes direct în judecarea dosarului nr.2/121/2001 al Tribunalului Galaţi, pentru a ţine sub control şi pentru a ,,acoperi" nelegalităţile pe care le-a săvârşit în cauză, întrucât:
-  a ignorat, de mai multe ori, deciziile instanţei de control;
– a lăsat patrimoniul şi arhiva debitoarei în posesia unui creditor;
– a încuviinţat majorarea unei creanţe  după declanşarea procedurii de lichidare judiciară a debitoarei SC Hortigal SA Galaţi;
– a încuviinţat înscrierea creanţelor în tabelul de creanţe, fără cereri de înregistrare, obligaţie conform art.3(8) şi art. 65(1) din Legea nr.85/2006 şi fără achitarea taxei de timbru, obligaţie conform art.6 lit.c) din Legea nr.146/1997;
– a tolerat abaterile de la lege şi abuzurile lichidatorilor judiciari, când aceştia au favorizat firmele reprezentate de av. Irimia Petrişor Gabriel;
– a încălcat Regulamentul de Ordine Interioară al Instanţei, art.107(1) şi art.108(1), fapt ce a determinat sesizarea CSM pentru neîndeplinirea obligaţiilor legale de serviciu şi petru abuz în serviciu  etc.
 După repunerea în aceeaşi calitate,  pentru a se proteja în faţa legii, av. Mihai Giosan a făcut un inventar al problemelor restante în cauză, pe care le-a adus la cunoştinţa judecătorului sindic Perijoc Paula prin raportul nr.648/ 27.10.2009.
Acesta a fost momentul la care făptuitorii au căzut de acord, au conceput strategia şi s-au înţeles în vederea desăvârşirii devalizării SC Hortigal SA."

Va urma!

Posted in Uncategorized.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *