Jihad pe împãraþii blocurilor de mahala de Mazepa

 Împărăţia şi împăratul s-au clătinat, dar au poftă de restaurat

 

Sub efectul unei revolte spontane şi a unei revoluţii de mahala de cartier, Împăratul Constantin Popa, adică preşedintele asociaţiei 198, şi curtenii săi, în frunte cu administratorul Florica Apostu, au intrat în focurile Adunării Generale a asociaţiei. Era prin iulie, căldura dogorea şi sufoca, dar nu se mai putea aştepta. Se precipita jihadul celei de-a doua Adunări Generale, după ce prima convocare eşuase din lipsă de cvorum. Indiferent de prezenţă, la această ultimă întrunire se puteau face ultimele manipulări şi se putea deturna atenţia de la problemele importante ale asociaţiei: reparaţii de subsol cu sifonări de fonduri, investiţii de lux în mobilier pentru sediul asociaţiei („că face dna Apostu-administratorul ascociaţiei 198 afte sub limbă!"), dirijarea banilor locatarilor către un client  al preşedintelui,căruia i se repartizau pe lângă cheltuielile generale şi bonuri speciale de motorină; debranşări şi rebranşări aiurite, cu cheltuieli haotice şi inutile;achiziţia unui telefon mobil scump şi a abonamentului , dar şi reîncărcarea  de cartele; reparaţii la subsol cu viramente consistente către firma de circuit închis a preşedintelui Popa, fără efecte privind reducerea pierderilor. Sau cu efecte, dar în sensul creşterii costurilor. Nimic din toate aceste şopârleli nu se găsea în raportul preşedintelui Constantin Popa. Ploua însă cu insinuări şi acuze fără acoperire la adresa cenzorului asociaţiei, pe care îi ţinea de mult timp într-un şah administrativ şi îl şantaja cu excluderea de la conducerea Asociaţiei. Şi mai trebuie spus că toată lista cu mangleli şi sifonări este doar ce a văzut la o simplă examinare a actelor cenzorul Mihaela Cepeha-restul urmează să iasă la cvorumul jihadului, după ce expertul contabil va finaliza auditul comandat.  

 

A ieşit mare căţăleală şi mahalageală la Adunarea Generală

 

S-a dorit o atmosferă agresivă, gălăgioasă, confuză, respingătoare. Atent regizată de Împăratul Popa şi o ceată de curteni de culise, tentativa a reuşit în mare parte. Puţinii locatari cu chef de reformare au suportat cu greu excitaţia şi incitaţia unui comando de pensionare cu reflexe de mahala, care a întrerupt permanent şedinţa Adunării generale şi a iritat pe toată lumea. Diversiunea a reuşit, provocările au lovit, astfel încât nişte locatari mai radicali au sărit la beregăţi de administrator şi de susţinători. Foarte promptă, Poliţia Gâscă a trimis repede-repede(mult mai repede ca la demolările de clădiri de patrimoniu)un echipaj de doi poliţişti. Asta a dăunat, deci jihadul s-a acutizat.

Hărmălaia şi agresivitatea a fost sancţionată de locatari, conducerea asociaţiei a fost schimbată. Dar nu cine ştie ce.

 

Jihadul pe împăraţii blocurilor continuă

Toată vara taberele de combatanţi au fiert în suc propriu dar mai ales au lucrat la contrajihad. Imediat după alegeri s-a descoperit că cenzorul Mihaela Cepeha şi soţul ei, ales în comitetul de asociaţie, sunt în situaţie de incompatibilitate; s-a constatat că noul preşedinte al asociaţiei-Dumitru Chirvase, nu era locatar al asociaţiei, legătura sa cu asociaţia fiind prin concubina Constanţa Iorga, care are apartament în asociaţia 198. S-au luat şi măsuri de intrare în legalitate-soţul Mihaelei Cepeha a demisionat din comitetul asociaţiei, preşedintele Chirvase  şi-a întocmit acte postdatate de coproprietate pe apartamentul din asociaţie.Ce nu s-a reglementat şi s-a agravat este că administrator  la asociaţie rămâne Florica Apostu, pe care mulţi dintre locatari o consideră o bombă cu explozie întârziată. Amplasată deja pe la multe alte asociaţii, „bomba"Florica a zdruncinat rău încasările private ale altor asociaţii, de la una dintre ele ieşind cu proces de delapidare, aflat pe rol, şi cu programul de contabilitate în buzunar. Domnule Grăjdeanu de la Biroul primăriei, consultaţi-o pe dna Fudulu, că are dosare şi ştie multe! Şi mai umblaţi oleacă pe la autorizările de administratori, căci bomba Florica Apostu va face curând un mare Bum! şi nu se ştie ce schije vă nimeresc.

Posted in Uncategorized.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *